Gạo Sông Quê

Liên hệ để báo giá

  • Là loại gạo được trồng ở đồng nhiễm mặn.
  • Cây lúa khoẻ có sức đề kháng tự nhiên tốt nên hầu như không sử dụng thuốc bvtv.
  • Cơm dẻo thơm nhẹ.
Danh mục: